DIGITÁLNE ČIERNOBIELE KÓPIE / TLAČ A4/80G

jednostranné cena v EUR vrátane DPH
od 1 - 9 ks 0,05 €
od 10 - 99 ks 0,04 €
od 100 - 500 ks 0,04 €
od 501 a viac ks 0,03 €
obojstranné cena v EUR vrátane DPH
od 1 - 9 ks 0,09 €
od 10 - 99 ks 0,08 €
od 100 - 500 ks 0,06 €
od 501 a viac ks 0,06 €

DIGITÁLNE ČIERNOBIELE KÓPIE / TLAČ A3/80G

jednostranné cena v EUR vrátane DPH
od 1 - 9 ks 0,09 €
od 10 - 99 ks 0,09 €
od 100 - 500 ks 0,08 €
od 501 a viac ks 0,06 €
obojstranné cena v EUR vrátane DPH
od 1 - 9 ks 0,18 €
od 10 - 99 ks 0,16 €
od 100 - 500 ks 0,15 €
od 501 a viac ks 0,12 €

DIGITÁLNE FAREBNÉ KÓPIE / TLAČ A4/80G

jednostranné cena v EUR vrátane DPH
od 1 - 9 ks 0,33 €
od 10 - 99 ks 0,30 €
od 100 - 500 ks 0,27 €
od 501 a viac ks 0,23 €
obojstranné cena v EUR vrátane DPH
od 1 - 9 ks 0,66 €
od 10 - 99 ks 0,60 €
od 100 - 500 ks 0,54 €
od 501 a viac ks 0,46 €

DIGITÁLNE FAREBNÉ KÓPIE / TLAČ A3/80G

jednostranné cena v EUR vrátane DPH
od 1 - 9 ks 0,66 €
od 10 - 99 ks 0,60 €
od 100 - 500 ks 0,54 €
od 501 a viac ks 0,46 €
obojstranné cena v EUR vrátane DPH
od 1 - 9 ks 1,32 €
od 10 - 99 ks 1,20 €
od 100 - 500 ks 1,08 €
od 501 a viac ks 0,92 €

INÉ SLUŽBY

SKENOVANIE

jednostranné cena v EUR vrátane DPH
do formátu A5 0,30 €  
do formátu A4 0,46 €  
do formátu A3 0,60 €  
×